VietnamBTS

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng nhà trạm thu phát sóng BTS

Với hệ thống nhà trạm BTS phù hợp, đồng bộ, hiện đại, có quy mô trên toàn quốc, VietnamBTS đã tạo dựng được uy tín với các đối tác là các nhà khai thác thông tin di động trong việc hợp tác kinh doanh mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả cho cả hai bên.

 

Xu hướng phát triển: Hòa chung với sự phát triển vũ bão về thông tin di động toàn cầu. Gắn kết với quá trình xã hội hóa thông tin viễn thông của các nhà mạng trong nước. VietnamBTS đã xác định được đây là nhu cầu  tất yếu để làm ngắn lại khoảng cách về không gian địa lý giữa con người với con người.  

 

Nhu cầu trạm thu phát BTS: Cùng với sự phát triển nhà khai thác dịch vụ, phát triển thuê bao và nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc tăng mạnh thì nhu cầu xây dựng các trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) cũng tăng cao. Tại thành phố lớn, tỉnh lỵ  về cơ bản các trạm BTS đã đáp ứng nhu cầu phát triển.

 

 

Dịch vụ kỹ thuật viễn thông

Cung cấp:

  • Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, ứng cứu cơ sở hạ tầng viễn thông cho các nhà khai thác thông tin di động và các đối tác khác;
  • Dịch vụ kỹ thuật sau phát sóng bao gồm: kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị truyền dẫn sóng, thiết bị thu phát sóng, thiết bị phụ trợ cho nhà trạm BTS; dịch vụ đo kiểm; lắp đặt thiết bị truyền dẫn và thu phát sóng; ….
 

fpt

vctv

viettel

vinaphone

vnpt